• Vi tar hand om er trädgård.

  Årsavtal eller enstaka insatser. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för er.

 • Bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner är våra kunder.

  Vår trädgårdsdesigner kommer gärna med förslag!

 • Vi utför snöröjning

  Vi utför plogning, skottning och sandning.

Skötsel

Rubb och Stubb Trädgårdsskötsel åtar sig kontinuerlig skötsel av privatträdgårdar, bostadsrättsföreningar och företags utemiljö. Det innebär att vi sköter grönytorna. Från beskärning av buskar och träd, gräsklippning, ogräsrensning, häckklippning, gödning och kompletteringar av växtmaterialet.

Omfattningen av ett uppdrag kan skifta. Det kan gälla allt från några timmar vid ett enstaka tillfälle, några gånger under säsongen eller att vi tar ansvar för  trädgården under hela säsongen även under vintern med snöröjning som plogning, skottning och sandning.

Företag och Bostadsrättsföreningar

Vi åtar oss skötsel på årsbasis såväl som vid enstaka tillfällen.

Några av tjänsterna vi utför är företag och bostadsrättsföreningar är:

 • Gräsklippning.
 • Vårstädningar
 • Lövupptagningar.
 • Slyröjning.
 • Träd-och busk beskärning, specialitet fruktträdsbeskärning.
 • Planterar och levererar urnor med blomster arrangemang.
 • Vår trädgårdsdesigner hjälper er med ideèr:
 • Vi anlägger även rabatter som vår trädgårdsdesigner utformat.
 • Städning av hårdgjorda ytor.
 • Vinterunderhåll – snöröjning och halkbekämpning
 • Uthyrning av vintersandlådor.
 • Leverans av julgranar.

 

Privatpersoner

Enklare trädgårdsarbete såsom gräsklippning, ogräsrensning, häckklippning och busk
beskärning ger dig rätt till skattereduktion enligt skatteverkets regler. Vi gör avdraget
direkt på fakturan. Ni betalar enbart halva arbetskostnaden.
Läs mer på www.skatteverket.se
Ni som har sommarhus på Gotland och vill att tomten är fixad till ni ska åka dit kan
boka in oss för en upprensning av trädgården.