• Vi tar hand om er trädgård.

  Årsavtal eller enstaka insatser. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för er.

 • Bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner är våra kunder.

  Vår trädgårdsdesigner kommer gärna med förslag!

 • Vi utför snöröjning

  Vi utför plogning, skottning och sandning.

RUT-avdrag

Till trädgårdsarbete som ger dig rätt till rutavdrag räknas enklare, normalt återkommande trädgårdsarbete.  Arbetet ska göras i avsikt att hålla tomt eller trädgård i acceptabelt skick och det ska inte kräva några specialkunskaper.Här nedan har du exempel på arbete som ger rätt till rutavdrag:

 • häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
 • klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.
 • arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.

Här nedan har du exempel på arbete som inte ger rätt till rutavdrag:


 • planteringsarbeten, trädbeskärning, trädfällning, röjning av sly eller      anläggning av gräsmatta,
 • anläggning, underhåll och reparation av murar, uppfarter, båtbryggor, staket eller trädgårdsgångar. Exempel på sådana anläggningsarbeten är sten- och plattläggning samt asfaltering.